Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Koşulları:

Bu web sitesinin, kısaca Reyon1 olarak anılacaktır. site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Reyon1 'a  aittir. bu web sitesinin herhangi bir bölümünde yer verilen bilgi, ürün veya hizmetleri kullanıyor olmanız, bu kullanım koşulları ve gizlilik politikası ve bu web sitesinde yer verilen diğer uyarıları kabul ettiğiniz ve bunlara uymayı ve bunların gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ettiğiniz anlamına gelmektedir. Reyon1 bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlüğe girer. siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik aralıklıklarla sözleşmeyi incelemeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Reyon1  sitesinde bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. ancak, Reyon1 ve sahibi site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir satış veya bilgi hatasından dolayı www.Reyon1.com   ve sahibine sorumluluk yüklenemez.

1.Telif ve Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesi içeriğindeki yayıncı hakları korunmuştur. Bu web sitesinde yer almakta olan görüntülerin, grafiklerin, görsellerin, ses dosyalarının, metinlerin ve animasyonların, kopyalanmasına, değiştirilmesine ve çoğaltılmasına izin verilmemektedir. Ayrıca sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal; site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

2.Üçüncü Parti Sitelere Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, www.Reyon1.com  link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı www.Reyon1.com  dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı www.Reyon1.com den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, www.Reyon1.com  bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Mucbir sebebler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.Reyon1.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından www.Reyon1.com  ’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.Reyon1.com ’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

Kullanım Koşulları İhlali

www.Reyon1.com  , sitede yer alan genel kullanım koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin, kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların, kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. www.Reyon1.com  ’ın burada yazılı koşullarda yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çareyi yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

Gizlilik Koşulları:

1.www.Reyon1.com  internet sitesi aracılığıyla, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, soyadı, adres, e-posta, telefon) sizlerden talep etmektedir. www.Reyon1.com  web sitesi www.Reyon1.com  ‘yi ziyaret eden kayıtlı ve misafir kullanıcılardan topladığı bilgileri her türlü analiz yapmak amacıyla kullanabilir. www.Reyon1.com bu bilgileri iş ortakları ile paylaşabilir. Bazen web sitelerimizde topladığımız (kişisel veriler de dahil) verileri işlemesi veya analiz etmesi için üçüncü şahısları devreye sokabiliriz. Ancak e-posta ve diğer kişisel bilgiler, hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da başka bir kuruluşla kullanıcının izni olmaksızın kullanım amaçlı paylaşılmayacaktır.
www.Reyon1.com  ’in izninizle topladığı bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:
Tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek
Sizi elektronik posta ve SMS ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek
Ziyaretçi profillerini belirlemek
İstek, talep ve şikayetleri değerlendirmek 

2. www.Reyon1.com  , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.Reyon1.com   'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.Reyon1.com   ve www.Reyon1.com  web sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. www.Reyon1.com   'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.Reyon1.com 'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3. Site, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesini kullanımına dair bilgileri, Cookie kullanarak elde edebilir. Çerezler, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Çerez, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar,çerezlerin gelmemesi veya çerezlerin gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Çerezler bu paragrafta belirtildiği gibi bilgisayarınıza güvenilir üçüncü taraf reklam şirketlerimiz tarafından da yerleştirilebilir. Bu çerezler tarafından toparlanan veriler tamamen anonimdir. 4.Bir kişi 
www.Reyon1.com  web sitesini ziyaret ettiğinde, ziyareti site-erişim bilgisi yaratır. Bu bilgi yedekleme amacı ile kaydedilir, ama bunun dışında kullanıcıyı tanımlamak için de kullanılabilir (Örnek: IP adresi, tarih ve saat, gezilen sayfalar).  www.Reyon1.com bu bilgiyi istatistiksel amaçlarla analiz etmekte ve eğilimleri belirlemede kullanmaktadır, ama bunu yaparken veri güvenliği standartlarına kesinlikle bağlı kalınmaktadır. Bahsedilen verinin analizi, veriyi bireysel olarak ziyaretçilerle eşleştirmeye yarayan bir teşebbüs içermemektedir.

5.Kullanıcı'nın Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız. Kullanıcı adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan 
www.Reyon1.com sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir.